Photo
Thèm :3 Bao nhiêu cũng không đủ :3

#amazing #mooncake

Thèm :3 Bao nhiêu cũng không đủ :3

#amazing #mooncake

Photo
Hãy nhớ c là ai! Tự thân vận động đi!

#no #lazy #more #please

Hãy nhớ c là ai! Tự thân vận động đi!

#no #lazy #more #please

Tags: lazy more please no
Photo
Work in progress
#traditional #pencil #typo

Work in progress
#traditional #pencil #typo

Photo
Day1: Yourself
#30daydrawingchallenge

Day1: Yourself
#30daydrawingchallenge

Photo
Nước non ngàn dặm ra đi
Mối tình chi! 
Mượn màu son phấn
Đền nợ Ô Ry…
#paramecvari #empress (at Vijaya)

Nước non ngàn dặm ra đi
Mối tình chi!
Mượn màu son phấn
Đền nợ Ô Ry…
#paramecvari #empress (at Vijaya)

Photo
Sợ nhất là bị đuổi học.  Hiu hiu @@

Sợ nhất là bị đuổi học. Hiu hiu @@

Photo
Muốn đặt báo này!!! Làm thế nào đây???

Muốn đặt báo này!!! Làm thế nào đây???

Photo
My favorite traditional fastfood <3

My favorite traditional fastfood <3

Photo
Tui cũng hông biết là tui đang vẽ gì nữa :&#8221;&lt;

Tui cũng hông biết là tui đang vẽ gì nữa :”<

Photo
Tập vẽ lại từ đầu nào - nay muốn vẽ 1 cô gái để bổ sung cho bộ concept đang ấp ủ, theo xì-tai hiện đại - tối giản. Có điều thể hiện chưa cuốn hút lắm và còn hơi thô @@

Tập vẽ lại từ đầu nào - nay muốn vẽ 1 cô gái để bổ sung cho bộ concept đang ấp ủ, theo xì-tai hiện đại - tối giản. Có điều thể hiện chưa cuốn hút lắm và còn hơi thô @@